ForeSNP Genotipləşdirmə Dəsti

  • ForeSNP Genotyping Kit

    ForeSNP Genotipləşdirmə Dəsti

    Rəqabətli Allele Xüsusi PCR (Competitive Allele Specific PCR) texnologiyası yeni bir allel yazma metodudur. Bu metodun hər bir SNP və inDel üçün xüsusi probları sintez etməsinə ehtiyac yoxdur, ancaq genomik DNT nümunələrinin dəqiq yazılmasına nail olmaq üçün yalnız iki cüt unikal universal proba ehtiyac var. Son flüoresan siqnalının intensivliyini və nisbətini analiz edərək, genotip avtomatik olaraq təyin olunur və klaster effekti əyani olaraq göstərilir. Bu metod qısa aşkarlama müddəti, aşağı reaktiv dəyəri, yüksək aşkarlama dəqiqliyinə malikdir və molekulyar marker köməyi ilə yetişdirmə, QTL yerləşdirilməsi, genetik marker identifikasiyası və böyük nümunə həcminə malik digər molekulyar biologiya təcrübələrində istifadə edilə bilər.