Viral RNT İzolasiya Dəsti

  • Viral RNA Isolation Kit

    Viral RNT İzolasiya Dəsti

    Dəstdə, plazma, serum, hüceyrəsiz bədən mayesi və hüceyrə kültürü süpernatanı kimi nümunələrdən yüksək dərəcədə təmiz və yüksək keyfiyyətli viral RNT-ni səmərəli şəkildə çıxara bilən Foregene tərəfindən hazırlanmış spin sütunu və formuldan istifadə olunur. Dəst xüsusi olaraq nümunələrdən az miqdarda RNT götürə bilən Lineer Akrilamid əlavə edir. Yalnız RNT Sütunu RNT-ni səmərəli şəkildə bağlaya bilər. Dəst eyni zamanda çox sayda nümunə işləyə bilər.

    Bütün dəstdə RNase yoxdur, buna görə təmizlənmiş RNT parçalanmayacaqdır. Buffer viRW1 və Buffer viRW2, birbaşa aşağı axın molekulyar biologiya təcrübələri üçün istifadə edilə bilən zülal, nukleaz və ya digər çirklərdən azad olan virus nükleik turşusunu təmin edə bilər.