Hüceyrənin ümumi RNT izolyasiya dəsti

  • Cell Total RNA Isolation Kit

    Hüceyrənin ümumi RNT izolyasiya dəsti

    Bu dəst, Foregene tərəfindən hazırlanmış spin sütunu və formulundan istifadə edir ki, bu da 96, 24, 12 və 6-lövhələrdə becərilən hüceyrələrdən yüksək dərəcədə təmiz və yüksək keyfiyyətli ümumi RNT-ni səmərəli şəkildə çıxara bilər. Dəst, süpernatantı və hüceyrə lizatını asanlıqla ayıra bilən, genomik DNT-ni bağlaya və çıxara bilən təsirli bir DNT Təmizlik Sütunu təmin edir. Əməliyyat sadə və vaxta qənaət edir; yalnız RNT Sütunu, RNT-ni bənzərsiz bir düsturla səmərəli şəkildə bağlaya bilər. Çox sayda nümunə eyni vaxtda işlənə bilər.

    Bütün sistem təmizlənmiş RNT-nin parçalanmaması üçün RNazsızdır; Buffer RW1, Buffer RW2 tampon yuma sistemi, əldə edilən RNT-ni zülal, DNT, ion və üzvi qarışıq çirkləndirmədən azad edir.