SARS-CoV-2 Nükleik Turşusu Aşkarlama Dəsti

  • SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)

    SARS-CoV-2 Nükleik Turşusu Aşkarlama Dəsti (Multiplex PCR Floresan Probe Metodu)

    Bu dəst, multipleks PCR floresan prob üsulu ilə insan burun-boğaz və ya orofaringeal çubuq nümunələrində SARS-CoV-2 (ORF1ab geni və N geni) nükleik turşularının keyfiyyətcə aşkarlanması üçün Real-time PCR texnologiyasından (rRT-PCR) istifadə edir. nümunə keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün daxili nəzarət, buna görə nuklein turşusunun təmizlənməsinə ehtiyac yoxdur, xüsusən geniş miqyaslı sürətli aşkarlama üçün əlverişlidir.