Ümumi Plazmid Mini dəsti

  • General Plasmid Mini Kit

    Ümumi Plazmid Mini Dəst

    Bu məhsul, 20 dəqiqə ərzində bakteriyalardan yüksək keyfiyyətli plazmid DNT əldə edə bilən təkcə DNT-lə təmizlənmə sütun texnologiyasını və effektiv SDS lizis formulunu qəbul edir.